Taniec współczesny

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akademia Sztuki Baletowej zajmuje się metodyką tańca współczesnego w oparciu o techniki Marthy Graham, Merce Cunningham czy Maurice Bejart.

Technika tańca modern

Modern zyskał swoją popularność całkiem niedawno, wywodząc się z tańca klasycznego, był mylnie utożsamiany z tańcem jazzowym. Jest przede wszystkim techniką tańca harmonicznego, w której tancerz interpretuje swoje emocje.

Charakterystyczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerpnięte z klasyki lecz pozycje stóp są naturalne. W technice modern mamy szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych, które są integralną zasadą wyrażania emocji. Harmonia ruchu, skoki, praca na parterze w naturalny sposób przekazuje wypowiedź tancerza.

Zajęcia składają się z dwóch etapów: ćwiczenia mające na celu pracę nad techniką tańca i rozwojem możliwości ruchowych, obroty, skoki, streching, ćwiczenia koordynacyjne oraz pracę nad układem choreograficznym. Bogaty wachlarz możliwości, jakie daje taniec modern sprawia, że każdy może wypracować swój niepowtarzalny, indywidualny styl.

TECHNIKA TANIECA POST MODERN - Contemporary dance

Zbiorowa nazwa dla poszukiwań i eksperymentów w tańcu nowoczesnym. Post Modern Dance cechuje między innymi minimalizm, stosowanie aleatoryzmu(przypadkowość) jako metody twórczej, zerwanie z estetyzmem i tradycyjną sceną teatralną.

Bazuje na technice tańca klasycznego i jazzowego, pozbawiony jest jednak jego sztywnych zasad.

BODY PRESENT

Zajęcia służą zrozumieniu podstawowych mechanizmów ruchowych przez świadome i swobodne poruszanie się w przestrzeni. Technika kładzie nacisk na harmoniczne połączenie ruchu poszczególnych części ciała. Program zajęć skupiony jest na pracy z ciężarem, upadkiem i zawieszeniem. Podkreśla świadomość kierowania swoją energią w przestrzeni za pomocą ruchu scenicznego.

FLOOR WORK

Opiera się na technice wykonywania elementów na podłodze, zwiększeniu świadomości ciała, która pomoże pracować w sposób jak najbardziej efektywny i bezpieczny. Dowiadujemy się jak wykorzystywać ciężar ciała, naturalny przepływ ruchu wynikający z fizycznej budowy ciała. Pomaga w uwolnieniu aktywnej lub pasywnej energii, wzbogacając harmonię ruchu. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki rozbudzającej konkretny aspekt świadomości ciała. Zawiera elementy contraction (ruchy dośrodkowe) release (ruch wydłużający w przestrzeni) skupiając się na technice wykonania poszczególnych elementów takich jak przetoczenia, przerzuty, slide’y i lifty.

LIRYCAL JAZZ

Jest to współczesna technika tańca jazzowego, będąca jego odłamem i opierająca się na tańcu klasycznym. Wyrażana przez subtelny i delikatny ruch. Charakteryzuje się wyraźnymi i płynnymi figurami a także harmonią lirycznych układów.


Partnerzy
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.